Undervisning - Efterskolen Hjarnø

Undervisning

Faglig fitness på dit niveau. På Efterskolen Hjarnø har vi stort fokus på de boglige fag og på de gode oplevelser med hver af dem. Det betyder, at undervisningen i de fleste boglige fag på Efterskolen Hjarnø er niveauopdelt og tilrettelagt efter dine (og undervisningsministeriets) mål. Undervisningen er varieret, og vi underviser på mange forskellige måder både ude, inde, kreativt og aktivt. Du behøver nemlig ikke sidde stille for at lære noget. Det vigtigste er, at du er tryg og har lyst til at bidrage, så du får boostet din faglige selvtillid, uanset dit startniveau.

I de boglige fag trimmer du hjernen og bliver klogere – på pensum, drømme og fremtidsplaner. Vi prioriterer de boglige fag højt, og møder dig på det niveau, du er på, så du bliver parat til den ungdomsuddannelse, du drømmer om. Vi har fokus på, at du føler dig tryg, så du får gode oplevelser, mere mod og fornyet energi på fremlæggelser, fag og de kommende eksaminer.

Du behøver ikke sidde stille…

for at lære noget. Faktisk bliver det både sjovere og nemmere at lære, når vi kombinerer de boglige fag med kreative og praktiske aktiviteter som fx bevægelse – og vi inddrager den natur, vi er en del af, når det er muligt i undervisningen.

Det bliver altså en anderledes måde at gå i skole på – uden at vi går på kompromis med fagligheden. Sammen med lærerne arbejder du dig trygt og fokuseret frem mod dine personlige, faglige mål for 8., 9. eller 10. klasse.

Og én ting er sikkert;

du kan også godt glæde dig til dine boglige fag. Uanset dit udgangspunkt lige nu.

De boglige fag

Den boglige undervisning tager udgangspunkt i, at du tager enten 8.klasse eller 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Undervisningen sammensættes, så du kan nå dine lektier i undervisningen eller i stilletimen. Det betyder for langt de fleste dage, at du har helt fri, når du har fri fra timerne og ikke er til aktiviteter.

Efterskolen er en almen efterskole. Vi optager elever på forskellige faglige niveauer. Dog forventer vi, at alle elever kan indgå i almen undervisning på den årgang, man er tilmeldt.  Undervisningen tager udgangspunkt i dig – og det du kan. Vi fokuserer på dine styrker og støtter dig, hvis du har brug for hjælp.

På den måde får du tanket hovedet op med ny viden, så du forhåbentlig har lyst til at fortsætte med at uddanne dig, uanset om du vælger en erhvervsrettet udannelse, STX, HHX, HTX eller HF.

“ Det boglige har været nemt her. Lærerne giver en rigtig god tryghed. Jeg skal ikke tænke over, om jeg gør eller siger noget forkert. Vi er en lille klasse, så vi kender alle hinanden. Jeg har fået lov til at blomstre, og det kan virkelig ses på mine karakterer. Jeg får 10 og 12 taller nu. Det gør også, at jeg føler mig klar til gymnasiet næste år. Jeg ved, at jeg kan. Det er et kæmpe boost. ”
Laura Raunsø, Elev i 10. klasse
Laura Raunsø

Prøve i 8. klasse

Elever i 8. klasse skal aflægge prøve i mindst ét af de fire; håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det er frit for efterskolerne, hvilke(t) af fagene eleverne skal have mulighed for at aflægge prøve i. På livsstilsefterskolen er det besluttet, at prøvefaget for alle i 8. klasse er madkundskab. I 8. klasse arbejder vi derfor målrettet i madkundskab frem mod sommerens prøve. Se indholdsplanen for madkundskab i 8. klasse her

Prøver i 9. eller 10. klasse

9. klasse: Du skal aflægge to prøver i dansk og en prøve i henholdsvis matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover aflægger du to prøver, som bestemmes af Undervisningsministeriet. Det foregår ved udtrækning blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi, idræt, fransk, matematik og tysk. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag. (Vær opmærksom på at du med linket, kommer over på BGI akademiets website)

10. klasse: Mens du går på Livsstilsefterskolen Hjarnø, skal du følge timer i dansk, matematik og engelsk, som er obligatoriske fag. Naturfag og tysk er valgfag – eventuel tilmelding til disse to fag er bindende. Vi forventer, at du går op til prøve i de fag, du følger undervisning i. Dog ikke naturfag. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag. (Vær opmærksom på at du med linket, kommer over på BGI akademiets website)
Du og dine faglærere må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket, en uge før de skriftlige prøver begynder.

Temafag

Går du i 10. klasse har du fagene dansk, engelsk, matematik, 10’eren, De 17 Verdensmål og fokusfag. Du kan vælge tysk til, hvis du ønsker det. Derudover har du temafag flere gange om ugen.

I projektfaget arbejder I temabaseret med både relevante og aktuelle temaer, men også temaer, der tager udgangspunkt i dine og dine efterskolekammerters faglige og personlige ståsted og interesser. Du bliver inddraget og får medbestemmelse på tilrettelæggelsen af en del af fagets indhold.

I udvælgelsen af temaer vil det dannelsesmæssige aspekt være i højsædet, hvor din livsforståelse udfordres og din personlighed udvikles.

Tidligere har 10. klasserne arbejdet med bl.a. følgende projekter:

 • Kunstprojekt som sluttede af med, at alle elevernes kunstværker blev ferniseret på Galleriet på Hjarnø
 • Planlægning og afvikling af Julemærkemarchen lokalt på Hjarnø og i Snaptun
 • Planlægning og afvikling af motionsdag for Glud Skole
 • Projekt – Udfordrer mine grænser
 • Projekt – Kropsforståelse
 • Projekt om bæredygtighed
“ Vi prioriterer de boglige fag højt og tager udgangspunkt i de samme værdier, som gør sig gældende for Efterskolen Hjarnø generelt, nemlig at vi møder hinanden åbent, tillidsfuldt og med respekt for hinanden. Det allervigtigste er, at du, som elev, får en god oplevelse med undervisning. Vi laver enkelte, individuelle mål for hver enkelt elev og giver feedback løbende, så du oplever, at du flytter dig og får succesoplevelser. Undervisningen er varieret, og måske også anderledes end du kender den. Vi arbejder tværfagligt og på tværs af årgange, og vi arbejder med projekter og bruger kroppen i undervisningen - både i vores klasseværelser men også i vores ude-omgivelser og øvrige områder. De værdier vi arbejder med udover undervisning - altså trivsel, sundhed og fællesskab, vil også smitte af på din læring i de boglige fag. ”
Heidi Bech, Lærer
Heidi Bech
“ Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og tør sige noget i timerne. Det skal generelt være sjovt at lære nyt. Vi taler meget om den faglige selvtillid. Noget af det vi kan her på Hjarnø er, at vi er meget tætte på eleverne. Det spiller rigtig meget ind i undervisningen. For os er det vigtigt, at eleverne er trygge, når de kommer til undervisning, at de har lyst til at komme til undervisning, og at de kommer til undervisning med godt humør. Det er også super vigtigt, at de går herfra på samme måde. Den følelse og det nærvær er rigtig vigtigt for os. ”
Heidi Bech, Ansvar for den boglige undervisning på Efterskolen Hjarnø
Heidi Bech
“ I starten af skoleåret turde jeg ikke læse noget op eller gå op og fremlægge. Det tør jeg godt nu. ”
Marie Sofie Nielsen, Elev i 9. klasse
Marie Sofie Nielsen

Hør Heidi fortælle

Du skal acceptere marketing-cookies for at se dette indhold. Klik her for at ændre dine cookie-valg.

Bevægelse

Bevægelsesfagene vil være en væsentlig del af dit år på Efterskolen Hjarnø.

Uanset hvilket fag, der står på skemaet, vil du møde kompetente undervisere, og vi tager udgangspunkt i, at alle kan være med, uanset niveau og interesser. Du vil dog også opleve, at du bliver udfordret. Du kommer både til at møde idræt, som du kender og har prøvet før, men du skal også prøve en masse nye former for bevægelse.

Daglig bevægelse og motion fylder en del i løbet af din uge, fordi det har en positiv indvirkning på både din fysiske og mentale sundhed. Det giver mere energi, større selvværd og større overskud. Det fremmer indlæring, og det er derfor en vigtig del af en sund livsstil, uanset hvilket mål du har for dit efterskoleår.

Derfor har du Fokusfag og Sundhedsfag

dagligt i 1-2 timer. Det er bredt sammensat af mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne er primært bevægelse, men kan også være kostrelateret undervisning, aktiviteter og øvelser relateret til mental sundhed og meget andet. I den første tid på skolen har alle elever faget fælles. Men efter de første uger, deles en del af faget op i fokusfag, så du kan vælge den retning, som du ønsker. Du vælger for en periode ad gangen frem til jul og kan derefter vælge det samme eller noget nyt i den næste periode efter jul.

Du kan læse mere om fokusfag på Efterskolen Hjarnø her

I-fag er vidt forskellige og har alle det formål, at du får variation i dine aktiviteter og bliver inspireret til at prøve noget nyt i fællesskab med dine kammerater. Om onsdagen er det lidt anderledes. Her er vi på BGI akademiet, Gramvej, hvor vi bruger nogle af Danmarks bedste idrætsefterskolefaciliteter. Om onsdagen får du derfor mulighed for at prøve et bredt udvalg af idræt – lige fra spring, badminton, fodboldgolf, padletennis, amerikansk fodbold, håndbold, volleyball og meget meget andet.

 

Temaer, aktiviteter og I-fag

I løbet af skoleåret bliver du præsenteret for mange forskellige temaer i form af temadage, temauger og i den frie tid. Temaer inden for sundhed, kultur, kreativitet, fællesskab, samfund, og personlig udvikling. Ud over temaer kan der også være mulighed for at prøve kræfter med forskellige aktiviteter som aftenen og i weekenderne. Det kan for eksempel være fiskeri, musik, sang og samspil og kreative projekter.

Skolens I-fag varierer fra år til år, periode for periode, og vi gør alt, hvad vi kan for, at du kan sammensætte dit skema, så du får lov til både at prøve nye og velkendte aktiviteter. Nogle er sæsonbestemte, andre varer hele året. Fælles udgør de et mix af boglige, kreative og bevægelses-fag.

I-fag kan for eksempel være:

 • Puls, styrke og mindfullness i naturen
 • Sommer og vinterbadning
 • Perler og smykker
 • Alt i garn og andre kreative I-fag
 • Klimavenlig mad
 • Gastronomi
 • Film
 • Gaming
 • Boldspil
 • Aktuelt – hvad rør sig i verden?
 • Bogklub
 • Psykologi
 • Bliv klar til prøverne – gruppe for unge med eksamensangst
 • Events og velgørenhed
 • Yoga/pilates
 • Ekstra dansk og ekstra matematik
 • Dans
 • Boldspil
 • Orienteringsløb
 • Yoga
 • Sunde vaner – for dig som ønsker vægttab
 • Styrketræning
 • Løbe- og gåture
 • Padletennis
 • Badminton
 • Og meget meget mere

Vil du vide mere?

Vores administration er klar til at besvare dine spørgsmål
Telefon

75 68 10 22

Email

info@bgi.dk

Se også