For fagprofessionelle og kommende personale - Efterskolen Hjarnø

For fagprofessionelle og kommende personale

Velkommen til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi møder de unge og arbejder med sundhed, trivsel og fælleskab i et fagligt perspektiv. Du er måske blandt vores (mulige) samarbejdspartnere, måske arbejder du et sted, hvor du møder de unge mennesker, som kunne have glæde af et efterskoleår på

Sundhed og fællesskab i et fagligt efterskoleperspektiv

Efterskolen Hjarnø er en almen efterskole med plads til i alt 72 elever i 8., 9. og 10. klasse. Efterskolen tilbyder et trygt og stærkt fællesskab, hvor hver enkelt elev kan arbejde med sin personlige livsstilsændring. Hver enkelt elev sætter således sit personlige mål for året.

Vores elever kommer fra hele Danmark. Fælles for alle er imidlertid ønsket om et fantastisk efterskoleår samt fokus på sunde vaner. Eleverne kommer f.eks. med et ønske om at ændre deres livsstil eller fastholde en ændret livsstil med fokus på fællesskab, bevægelse, sundhed og boglige fag.

 

Individuelt forløb

En livsstilsændring er individuel. Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges mål og motivation i fællesskabets ramme og tryghed. Den personlige udvikling sker i tæt fællesskab med de øvrige elever og skolens personale, der består af både efterskoleekspertise, samt pædagogisk og sundhedsprofessionelt personale.

Sammen tilbyder vi et stærkt og anerkendende fællesskab med plads til alle og udvikling for den enkelte – både fagligt, personligt og mentalt. Vi tror på, at de unge kan nå deres mål og skabe en positiv ændring for sig selv med styrket selvværd, nye vaner og venner for livet – hvis de vil, og er villige til at arbejde for det, sammen med os.

 

Sådan møder vi vores elever

Vi bestræber os på at være proaktive, og vi brænder for det, vi laver. Vi ser muligheder frem for begrænsninger, og vi møder hinanden og andre positivt, åbent og tillidsfuldt.

På Efterskolen Hjarnø ønsker vi tværfaglighed og helhed. Vi arbejder sammen om, at eleverne får det bedste efterskoleår. Med vi, mener vi lærere, pædagogisk personale, sundhedsfagligt personale, køkkenpersonale, servicepersonale og administrativt personale. Tæt samarbejde er en nødvendighed for, at eleverne kan arbejde med deres eget mål samtidig med at de arbejder for, og bidrager til, det stærke og anerkendende fællesskab. Vi stræber efter, at alle elever udfordres tilpas med henblik på, at de udvikler sig.

På efterskolen er der stor rummelighed og plads til forskellighed. Vi vil som undervisere, voksne og som rollemodeller for de unge, signalere at vi er ærlige, troværdige, forstående og menneskelige. Vi arbejder ud, fra at eleverne skal opleve, at de føler sig set og hørt, samt mødt, der hvor de er.

 

Et dobbelt KRAM er dobbelt så godt

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til sundhed med Peter Thybos ” Det dobbelte KRAM” som fundament for det brede sundhedsbegreb. Vores fokus ligger på sundhed frem for på vægt, og vi arbejder målrettet på at skabe livsstilsændringer gennem varieret og velsmagende mad, stærke relationer, fokuseret faglighed, nye udfordringer og forskellige former for bevægelse. Mental sundhed er en vigtig del af unges trivsel. Vi arbejder derfor også målrettet med disse aspekter af sundhedsbegrebet gennem relationsarbejdet, sundheds- og trivsels-samtaler, undervisning og fællesskabet på skolen.

Vi har desuden valgt at supplere det dobbelte KRAM med det dobbelte S, for søvn, og for styrke (mentalt, socialt, fagligt og fysisk).

 

Tilgang til sundhed og vægt

På Efterskolen Hjarnø skruer vi ned for fokus på vægten, og op for fokus på hvordan de unge har det. Skolen tilbyder en ramme, der giver mulighederne for at en sund livsstil bliver en naturlig del af hverdagen. Vores tilgang bygger på antagelsen om, at sundhedstilstand og trivsel ikke alene afhænger af tallet på vægten, men en kombination af mange forskellige ting. Derfor vægter vi den mentale tilstand mindst lige så højt og sætter stærkt ind på at finde vedvarende sundheds- og livsstilsvaner, der giver glæde og tilfredshed for den enkelte – uafhængig af tallet på vægten.

Vi holder status- og sundheds-samtaler med eleverne ved opstart og ved afslutning på deres efterskoleår. Til samtalerne gør vi status på den fysiske og mentale sundhed. Eleverne sætter selv målene for året og vælger selv, om de ønsker at arbejde med deres mål i små grupper, sammen med kammerater der har samme mål, eller med hjælp fra deres sundhedsvejledere.

 

Undervisning

De boglige fag bliver prioriteret højt, og vi tager udgangspunkt i de samme værdier, som er gældende for hele efterskolen; at vi møder hinanden åbent, positivt, tillidsfuldt og med respekt for hinanden. Fællesskabet i klasserummet, og især trygheden, er vigtig i undervisningen, så alle får en god oplevelse med undervisning og udvikler sig i de boglige fag. Vi tilbyder Folkeskolens afgangsprøve i 9. og 10. klasse. I 8. klasse prøver eleverne at gå til terminsprøve og årsprøver. Det gør de for at øve sig i at fremlægge og gå til prøve. 8. klasserne har en obligatorisk prøve i madkundskab.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, og vi tager flere forskellige læringsformer i brug. Vi rykker undervisningen ud i det fri, på gåtur, til stranden, til haven og hvad vi ellers finder på. Vi kombinerer også de kreative fag med de boglige fag. Vi har differentieret undervisning på niveauopdelte hold i engelsk, tysk og matematik. Det er en forventning, at eleverne kan følge en almen undervisning uden ekstra støtte.

 

Skolens ansatte

Skolens ansatte består af både efterskoleekspertise, sundhedsfagligt og pædagogisk personale. Deres faglige uddannelsesbaggrund tæller blandt andet pædagog, diætist, prof. bachelor i ernæring og sundhed, kandidat i idræt og psykologi, naturvejleder og efterskolekompetencer. Det er desuden muligt at benytte sig af fysioterapeut som har sin klinik på Gramvej.

 

Forældresamarbejde og overgang til livet “derhjemme” efter endt ophold

Forældre/nærmeste pårørende forventes at være en del af den unges efterskoleophold, så der skabes fælles rammer og muligheder for at fastholde den ændrede livsstil både i de weekender, hvor den unge er hjemme, men også efter endt efterskoleophold.

I løbet af skoleåret, og særligt sidst på året, har vi fokus på tiden efter efterskole – sundhedsmæssigt, uddannelsesmæssigt og socialt. Her hjælper skolen, hvis der er brug for at bygge bro til idrætstilbud, sociale tilbud eller andet i hjemkommunen. I efteråret inviterer vi til en gensynsdag for alle tidligere elever. Vi inviterer desuden til den årlige Julemærkemarch med efterskolen som startsted.

Det er muligt at tage mere end ét år på Efterskolen Hjarnø. Det er også muligt først at tage på Efterskolen Hjarnø og på BGI akademiets afdeling på Gramvej i Bjerre det efterfølgende skoleår.

 

Tilskud og økonomisk støtte til et efterskoleår

Der er flere muligheder for at få støtte til et efterskoleår på Efterskolen Hjarnø. Alle elever som er eller som har mindst én forælder som er dansk statsborger, er som udgangspunkt berettiget til statsstøtte. Derudover findes der yderligere en række muligheder. Du kan læse mere om mulighederne her

Du kan høre mere om mulighederne for at søge støtte til et efterskoleår på Efterskolen Hjarnø ved at kontakte vores administration på BGI akademiet på tlf.: 75681022 eller mail: info@bgi.dk.

 

Samarbejder med fagprofessionelle og sagsbehandlere – bl.a. kommunale

Vi samarbejder med fagprofessionelle, sagsbehandlere og sundhedsplejersker i flere af landets kommuner. Du er altid velkommen til at besøge os og høre mere om skolen, vores tilgang til sundhed, livsstil, undervisning, udvikling og uddannelse.

 

Besøgsdage og rundvisning

Det er muligt at komme på besøg på skolen, få rundvisning og stille spørgsmål. Vi har en række fastlagte besøgsdage hen over året.

 

Pjecer og materialer

Ønsker du at få tilsendt vores trykte pjecer og plakater for Livsstilsefterskolen Hjarnø med henblik på et efterskoleår? Som fagprofessionel kan du få tilsendt vores tallerkenmodel og kostråd. Kontakt os på info@bgi.dk for at høre mere.

 

En del af BGI akademiet

Livsstilsefterskolen Hjarnø er stiftet i 2019, som en afdeling og såkaldt 7. fællesskabsgruppe under BGI akademiet. Skolen står derfor med en stærk efterskolefaglig baggrund. Livsstilsefterskolen Hjarnø har fra begyndelsen været at give unge et andet efterskoletilbud, end hvad BGI akademiet tilbyder. Nemlig et efterskoletilbud for de, der ikke nødvendigvis har fundet glæden ved bevægelse, og de der ønsker en varig livsstilsændring med grund i et stærkt fællesskab på en lille efterskole. Også derfor fik efterskoleafdelingen på Hjarnø navnet “Livsstilsefterskolen Hjarnø”.

Livsstilsefterskolen Hjarnø er bygget på et solidt fundament af inspirerende og udfordrende rammer, som fokuserer på det boglige, på sundhed og på livsstil – med udgangspunkt i den enkelte elev og dennes personlige udvikling inden for alle førnævnte.

 

Vi gør det sgu – Sammen om sund livsstil

Vores slogan er ”Vi gør det sgu”. Med det vil vi gerne signalere, at meget er muligt i fællesskabet med andre. Gode relationer og fælles oplevelser udvikler og udfordrer, styrker og (ud)danner. I fællesskabet og i de udfordringer, vi møder, bliver vi klogere på os selv, på talenter og styrker og i hvor vigtigt det også er at turde fejle og turde ville noget.

Janteloven er det eneste, vi ikke har plads til, for her skal vi alle kunne slå ud med armene og være stolte af den udvikling, og de valg vi tager.

Forude venter alle oplevelserne – og selvfølgelig; nye vaner og venner for livet.

Se også