Klubben på LEH; foreningsliv, frivillighed og mental sundhed - Efterskolen Hjarnø
16. januar 2023

Klubben på LEH; foreningsliv, frivillighed og mental sundhed

I det senmoderne samfund og nu også post-corona, brager det derudad med et øget fokus på individet. Til det er Klubben på Livsstilsefterskolen Hjarnø et modsvar. Et modsvar til, at man altid kun skal gøre noget for sig selv. Et fokus på, at man skaber sig selv ved, at skabe noget med eller for andre. Til dette skoleår valgte vi derfor, at dedikere en ugentlige time til, at eleverne havde klub-tid. Tid til, at deltage i en klub af eget valg, hvor interesser kunne blomstre, mens de bagvedliggende fokuspunkter var frivillighed, ansvar og initiativ - altså mental sundhed

Den 30. august havde vi introdag til klubben. Her arbejdede vi innovativt med først at skabe forståelse, dernæst idéudvikle, for så at realisere. Forståelsen handlede primært om to ting; først om foreningslivet og frivillighed, som er en af 10 værdier i Danmarkskanonen fra 2016.

Det andet fokuspunkt var den mentale sundhed ABC. Act, belong, commit – eller på dansk: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. At skabe noget frivilligt for andre inden for ens egen interessesfære, giver bare så god mening. Så det skulle vi selvfølgelig.

Musik, smykker, brodering, brætspil, fitness, fodbold, film og Dungeons & Dragons

Vi idégenererede utrolig mange forskellige klubber, hvorefter vi realiserede en god håndfuld med vedtægter og konkrete indholdsplaner. En fantastisk dag, som mundede ud i klubber i musik, smykker, brodering, brætspil, fitness, fodbold, film og Dungeons & Dragons. Disse klubber bruger vi en time på hver tirsdag, hvor eleverne skiftevis planlægger og afvikler timen.

Vi tror på, at vi med vores initiativ både skaber glæde og samhørighed blandt eleverne, mens vi samtidig formår, at give dem redskaber og erfaringer med til den hverdag, der venter dem på den anden side af efterskolen.

Hvem ved, måske har vi mange nye frivillige på vores skole.

Se også